Selecteer een pagina

Privacy & Security

 

Doel

Privacy is een grondrecht van ons allemaal en daarom is het goed daar zeer verstandig en zorgvuldig mee om te gaan. Niet alleen omdat de wet dat van vraagt, maar vooral omdat dat voor u als klant van belang is.

Privacy Policy

Vanaf 25 mei 2018 moet iedereen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Onze handelswijze

EVMC2 wil zo goed mogelijke grip hebben op het gebied van privacy en security. Daarop hebben wij onze organisatie en systemen zo goed mogelijk ingericht. Degelijke hosting, goed beveiligde computers en uiteraard duidelijke afspraken met opdrachtgevers. Wij spannen ons elke dag opnieuw in om de regels voor bescherming en veiligheid goed toe te passen. Voor onszelf, voor onze klanten, voor u. Op deze website kunt u uw naam en E-mail adres invullen voor een contactverzoek. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden. Indien wij een opdracht van u krijgen leggen wij de samenwerking en handelswijze vast in een overeenkomst.

Passende maatregelen

Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is onze website bijvoorbeeld voorzien van een SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Verwerken en bewaren

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als dat doelgericht is. Bijvoorbeeld om telefonisch of per e-mail contact op te nemen. Of om een opdracht uit te kunnen voeren op basis van een overeenkomst. Wij bewaren gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens werden verzameld. Indien er geen overeenkomst tot stand komt bewaren wij gegevens niet langer dan een jaar. Vlak voor deze periode afloopt zullen wij u benaderen met de mededeling dat wij uw gegevens verwijderen of langer bewaren indien u dat aangeeft.